Rottesanering

Opsætning af trådnet, lukning af huller, sprækker m.v.
Effektiv rottesikring og forebyggelse mod rotter!

R1 Autorisation

Vi har R1 Autorisation i forebyggelse og rottebekæmpelse.

Rottesikring

Effektivt rottestop ved huller, sprækker, revner, mure, døre, loft m.v.

Desinfektion

Professionel rengøring og desinfektion efter rotter.

Problemløsning

Vi hjælper vores kunder, så de kan sove roligt om natten.

Få hjælp - kontakt os her!

Rottesanering og Rottesikring

Der kommer flere og flere rotter, og det kan være både farligt og bekostelig affære at have rotter.
Rotter kan smitte mennesker med leptospirose/Weils syge, salmonella m.fl. herudover er rotter både neofobiske og nysgerrige væsner, hvilket gør dem svære at fange. Rotter gnaver sig igennem alt materiale som er blødere end jern, som f.eks. el-ledninger, vandledninger, vægge, døre, gulve, køkken elementer m.v. Derfor handler rottesikring om at sikre og forebygge at rotter ikke kan komme ind i boliger, bygninger og ejendomme, hvor de gøre skade på bygninger og medfører alvorlige sygdomme hos mennesker. Når man snakker om rottesikring er det også væsentligt at tale om forebyggelse. For at overleve skal rotter have vand, mad, gemmesteder og tørre reddepladser.

Forebyggelse handler om, at gøre det uattraktivt for rotter, at slå sig ned i boliger, skure, steder, grunde, udendørsarealer m.v. Dette kan f.eks. gøres med effektiv oprydning, udsmidning, fjernelse af affald og skrammel, fjernelse af fuglebad, fjernelse af nedfalden frugt m.v. Derudover kan det være en god idé at beskære og/eller fjerne træer, buske og espaliervækster som giver rotterne adgang til tagkonstruktionen.

Specialister i rottesikring og forebyggelse
Time People Skadeservice har R1 Autorisation i forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi har herudover stor erfaring i rottesikring og forebyggelse, og kan derfor tilbyde opgaveløsning indenfor rottesikring og forebyggelse som f.eks:

 • Sikring af faldstammeudluftninger
 • Montering af ventilationsriste i metal
 • Lukning af huller, revner og sprækker i gulve, vægge, lofter ydermure og sokler
 • Afskærmning af nedløbsrør med f.eks. metalriste/rottespærre
 • Lukning af huller, revner og sprækker galvaniseret tråd og beton, mørtel mv.
 • Nedgravning af f.eks. 60 cm eternitplader rundt om ejendom/bygning
 • Lukning af tagåbninger ved bølgetag
 • Lukning af gennemføringer til el-kabler, rør m.v. i mur og sokkel
 • Sikring af ventilationskanaler
 • Montering af metalplader på døre, porte og lemme m.v.
 • Beskæring og/eller fjernelse af træer, buske og espaliervækster
 • Oprydning/fjernelse af rod, brændestabler, brædder, stolper m.v.
 • Oprydning og udsmidning af affald og skrammel fra grunde, haver, ejendomme, skure, kældre, loftrum m.v.

Har du behov for forebyggelse og rottesikring?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud, eller en snak omkring dine rotteproblemer og hvad du kan gøre ved problemerne.

Kontakt os i dag!

Bliv ringet op!

Udfyld felterne med dine oplysninger, så ringer vi tilbage til dig.

Dit navn*

Dit telefonnummer*