Rotter på skoler

Rotter kan smitte medarbejdere, elever og børn med bakterier og virus.
Få hjælp til rottesikring, rengøring og desinfektion!

Rottesikring

Effektivt rottestop ved huller, sprækker, revner, døre, lofter m.v.

R1 Autorisation

Vi har R1 Autorisation i forebyggelse og rottebekæmpelse.

Medarbejdere

Vi benytter ikke ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Rene Børneattester

Alle medarbejdere kan fremvise rene børneattester.

Få hjælp - kontakt os her!

Rotter på skoler og institutioner

Det er en alvorlig sag at have rotter på skoler eller institutioner, hvor der går børn og unge, som ikke har den fornødne viden om hygiejne eller tænker over hvad de rører ved eller kommer i munden. En af de væsentligste årsager til at rotter ikke skal være på skoler og institutioner, er rotternes evne til at smitte børn, unge og voksne med bakterier, vira og encellede organismer, hvilket kan medføre alvorlige sygdomme som f.eks. Leptospirose/Weils syge, salmonella m.fl. Smitten kan eksempelvis opstå ved indtagelse af fødevarer som rotter har inficeret, ved kontakt med rotters urin og ekskrementer, eller ved kontakt med genstande hvor rotterne har opholdt sig.

Time People Skadeservice har stor erfaring rottesikring, rengøring og desinfektionsopgaver på kommunale skoler og institutioner. Vi ved hvordan opgaven skal løses diskret og effektivt, således skolen eller intuitionen kan være i drift, samtidigt med rotteproblemerne bliver løst. Vi har desuden R1 Autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvilket gør at vi i samarbejde med driftansvarlige, pedeller og/eller den kommunale rottebekæmpelse, kan indgå aktivt i rottebekæmpelsen og udfører daglige tidskrævende opgaver som f.eks. opsætning af rottefælder, udlægge sporing, tjekke rottefælder, tømme rottefælder, lave bygningsgennemgang, lave rottesikring som effektivt begrænser rotternes adgang til de steder og lokaler, hvor børn, medarbejdere, elever og studerende har deres daglige gang.

Referencer
Vi har udført flere rengøring, disinficering og rottesikringsopgaver for skoler og institutioner i Aarhus kommune. Vores kunder ønsker diskretion, derfor kan vi ikke her fra websitet oplyse, hvilke skoler og institutioner vi har løst opgaver for, men du er altid meget velkommen til at kontakte os for en fortrolig snak om vores referencer.

Kontakt os i dag!

Bliv ringet op!

Udfyld felterne med dine oplysninger, så ringer vi tilbage til dig.

Dit navn*

Dit telefonnummer*